A continuació trobaràs les condiciós d´us de la nostra pàgina Web i del servei que aquesta facilita.

El web https://www.oidà.cat (d’ara endavant, el lloc web o pàgina web) està gestionat i es propietat de l´empresa GLACOM IBERIA S.L. (en endavant Oidà), amb domicili al C/ TUSET, 23-25, 4a planta 08006 Barcelona - Catalunya – Espanya, amb NIF B 665 61 895. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44.909, full núm. 471.027, correu electrònic daniele@oida.cat i número de telèfon +34 628 88 76 09.

1. Previ.

Oidà es una pàgina Web que ofereix un servei gratuït a l´usuari. Aquest servei s´explica i defineix a l´apartat “Descripció del Servei” (en endavant el Servei) de les presents condicions d´ús i que en cap cas inclou una venda de producte per part d´Oidà.

En general, l'accés als continguts i la utilització del Servei del lloc web és lliure i gratuït i no és necessari el registre previ dels usuaris.

Tot i així, per utilitzar part del Servei que ofereix la pàgina web, caldrà introduir dades personals per mitjà d´un formulari i també podria esser necessari fer un procés de registre, per a la qual cosa es facilitaran els corresponents formularis de registre on es demanarà que s’introdueixin dades personals.

Oidà pot alterar sense previ avís el disseny, continguts, presentació i/o configuració del lloc web, i les presents condicions d´ús, així com part o tot el Servei que ofereix el lloc web. En conseqüència, recomanem que llegeixis atentament aquestes condicions cada cop que utilitzis el Servei, ja que podria tenir modificacions.

{}

2. Acceptació de les presents condicions d'ús.

Quan s´utilitza aquesta pàgina Web i el seu Servei, l´usuari accepta quedar vinculat per aquestes Condicions d´ús així com per les nostres Polítiques de Protecció de Dades i privacitat. Per poder acceptar les presents condicions d´ús del Servei, caldrà seleccionar la casella de selecció (checkbox) facilitada a l´efecte. En qualsevol cas les condicions d´us s’entendran acceptada amb la utilització del lloc Web i/o del Servei.

Si l´usuari no està d´acord amb les presents condicions i Polítiques de Protecció de dades no ha de fer ús del Servei.

{}

3. Definicions.

Serveis: es refereix al servei descrit en l´apartat 3 següent.

Venedor: es el propietari del producte, ja sigui perquè n´és el productor o perquè és el titular de l´establiment venedor del producte. El Venedor és qui realitza la venda del producte a l´usuari.

Usuari: es la persona que navega per la web d´Oidà i que utilitzi el seu Servei.

Whatssap: es l´aplicació de missatgeria instantània proporcionada per l´empresa WhatsApp Inc sota els seus termes i condicions.

Producte: es refereix als productes dels que, el lloc web, ofereix informació o una breu descripció i que poden ser afegits posteriorment a una llista de la compra.
{}

4. Descripció del Servei objecte d´aquestes condicions.

Oidà ofereix gratuïtament un servei consistent en el següent:

  • i) Proporciona informació o una breu descripció sobre diferents productes de consum.
  • ii) Facilita una eina per que l´usuari pugui triar i afegir un Producte a una llista de compra.
  • iii) Creació d´una llista de compra amb aquells productes que l´usuari hagi triat.
  • iv) Creació d´un fitxer d´informació amb la llista de la compra i dades de contacte facilitades per l´usuari, que Oidà transmetrà al sistema de missatgeria instantània Whatssap de l´usuari, per a que aquest alhora pugui enviar la llista de la compra al Venedor per mitjà de dit sistema de missatgeria.


Així doncs, el servei que ofereix Oidà NO INCLOU cap transacció de venda de producte, ni tampoc cap enviament de dada al Venedor, sinó que únicament proporciona un servei de contacte directe amb el Venedor, per tal de que l´usuari pugui contactar al Venedor del producte amb el sistema de comunicació de Whatssap i amb una comanda o llista de la compra ja creada. Una vegada l´usuari i el Venedor estan en contacte, ambdós podran arribar a una entesa per realitzar la compravenda dels productes.

D´acord amb això Oidà no assumeix cap tipus de responsabilitat envers la compra del producte tal i com s´explica a l´apartat “Exclusió de responsabilitat respecte el producte i la venda realitzada pel Venedor”.

Al llarg d´aquestes condicions, quan es parli de Servei es refereix a la descripció realitzada en aquest apartat.
{}

5. Majoria d'edat.

No es necessari ser major d´edat per navegar pel nostre lloc web.

Sí que es necessari ser major d´edat per utilitzar el Servei.
{}

6. Funcionament del Servei

Requisits: L´usuari que vulgui fer ús del servei requereix tenir compte de Whatssap i a mes a mes tenir descarregat a l´equip informàtic que estigui utilitzant per navegar pel lloc web l´aplicació de Whatssap o be accedir a la web de Whatssap.

Funcionament: L´usuari haurà de triar els productes que vulgui adquirir. Una vegada triats, ha d´afegir-los a la llista de la compra. Una vegada afegits a la llista de la compra l´usuari podrà enviar dita llista a cada Venedor dels diferents productes que hagi triat. Per poder enviar la llista de la compra a cada Venedor, és necessari afegir les dades de contacte sol.licitades al formulari que el lloc web facilita. La llista de la compra juntament amb les dades de contacte facilitades formen la comanda i són un arxiu d´informació que Oidà enviarà al Whatssap del propi usuari en el que s´obrirà un xat amb el Venedor en el que hi apareixerà la comanda, preparada per enviar directament al Venedor. Serà l´usuari qui una vegada creat el xat directe amb el Venedor haurà d´enviar-li la comanda. Per fer-ho haurà de clicar la seva icona d´enviament de whatssap.

Oidà no envia cap dada personal al Venedor.

Una vegada l´usuari a enviat la comanda al Venedor, ambdós passaran a tenir contacte directe entre ells i així, poder realitzar la compravenda. Les condicions de venda les acordaran l´Usuari i el Venedor, quedant Oidà exclòs de responsabilitat i desvinculat de qualsevol dels pactes que usuari i Venedor hagin acordat.
{}

7. Exclusió de responsabilitat respecte el producte i la venda realitzada pel Venedor.

Exclusió de responsabilitat sobre la descripció dels productes: Oidà informa a l´usuari que les descripcions i informació sobre el producte han estat proporcionades pel Venedor. Oidà no assumeix cap responsabilitat sobre la veracitat o falta d´exactitud de la informació dels productes facilitats pel lloc web i qualsevol error o falta de veracitat i/o omissions sobre la informació del producte es responsabilitat del Venedor.

Exclusió de responsabilitat sobre la compravenda i condicions de venda: Oidà no realitza cap venda. Tal i com s´ha explicat a l´apartat de “Funcionament del servei”, Oidà només proporciona un servei de posar en contacte a l´usuari amb el Venedor; per tant les condicions de venda entre el Venedor i l´usuari, referents a entre altres preu, forma de pagament, forma i terminis d´entrega, servei post-venda, polítiques de devolució i desistiment si procedeix, seran en el seu cas, acordades entre Venedor i Usuari. En conseqüència, Oidà es un tercer no vinculat a la operació de compravenda finalment realitzada entre l´Usuari i el Venedor, es per això que Oidà queda exempt de qualsevol responsabilitat respecte de la compravenda realitzada, donat que Oidà no intervé ni és part en la mateixa.

Exclusió de responsabilitat sobre la qualitat i bon estat del producte: D´acord amb l’indicat anteriorment, Oidà no es venedor ni forma part de la Compravenda entre Venedor i usuari, per això Oidà no assumeix cap responsabilitat sobre la qualitat ni el bon estat del producte.

Exclusió de responsabilitat sobre el Venedor: Oidà no garanteix en cap moment que el Venedor atengui ni respongui a la petició realitzada per l´Usuari, així com tampoc garanteix que la compravenda del producte es pugui realitzar, doncs la venda del producte queda fora de l´abast del seu control i competència, doncs com s´ha dit anteriorment, qui realitza la venda és el Venedor.
{}

8. Exclusió de garanties de funcionament del lloc web i del Servei:

L´Usuari utilitzarà el web o la informació que s’hi proporciona per compte propi i sota el seu risc. Oidà no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin produir-se a causa de la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com errors o omissions que puguin existir en les informacions, continguts i serveis d'aquest lloc web. La informació proporcionada per Oidà té una finalitat merament informativa.

Exclusió de garantia de funcionament del lloc web i del Servei: Així mateix, Oidà no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i del Servei, i en conseqüència exclou, en la mesura màxima permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa a causa de la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web i del Servei, així com els errors d’accés a les diverses pàgines que es puguin accedir a través del lloc web.

Oidà declina tota responsabilitat pels danys informàtics o de qualsevol altre tipus que pugui ocasionar a l'Usuari visitant o Usuari del Servei, en accedir als continguts d'aquest web. Per això, Oidà no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius en aquest lloc web, en el seu servidor o en els enllaços existents, que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari o de tercers.

Exclusió de garantia de funcionament i responsabilitat sobre llocs web i serveis de tercers: En tot cas, Oidà tampoc garanteix la disponibilitat ni funcionament del sistema de missatgeria Whatssap ni de cap altre sistema que pugui ser utilitzat amb la mateixa finalitat que el Servei. Alhora els llocs web als que pugui accedir l’usuari a través dels enllaços o marcs d’aquest web estan gestionat per tercers i són responsabilitat seva, per això Oidà no exerceix cap tipus de control i per tant, no es responsabilitza del seu contingut, fiabilitat, accés, arxius i funcionament, entre d’altres.

Enllaços i eines de cerca: Oidà no assumeix cap responsabilitat sobre la veracitat de la informació proporcionada des de les pàgines web hiperenllaçades des del lloc web, ja que aquesta informació la proporcionen tercers.
{}

9. Política de privacitat i dret d´informació sobre les dades personals de l´usuari.

La política de privacitat i dret d´informació sobre dades personals de l´usuari es la continguda a la secció “Política de privacitat de www.oida.cat” a la que s´hi pot accedir des de: https://www.oidà.cat/index.php?l=ca&idn=14
{}

11. Declaració de drets d’autor i propietat industrial del lloc web

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Queden reservats tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts que es mostrin en aquest lloc web i en especial, les fotografies, dissenys, textos, gràfics, imatges, logos, icones, codis, bases de dades, noms comercial, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial d´Oidà o de tercers que en siguin titulars i que hagin autoritzat degudament la seva inclusió al lloc web.

Els usuaris que accedeixin al lloc web poden visualitzar la informació que conté i emmagatzemar temporalment còpies privades en el seu sistema informàtic, sempre que siguin per a un ús domèstic i que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o pujats en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Queda expressament prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, divulgació dels continguts indicats anteriorment i qualsevol altra activitat relacionada que no hagi estat autoritzada de manera expressa pel titular dels drets d'explotació. L'ús no autoritzat dels continguts indicats, materials, documents i informació del lloc web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d'altres normatives aplicables.
{}

11. Legislació Aplicable

Aquestes condicions d´us es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L'usuari se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.